Giá cao su trong nước ngày 12/12/2016

0
2117
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 44400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 44400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 44400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 44400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 44400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 44400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 44400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 44400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 44400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 44400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 42100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 42100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 42100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 42100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 42100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 42100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 42100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 42100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0