Trang chủ Tin thị trường cao su Thế giới Tình hình nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc tháng...

Tình hình nhập khẩu cao su thiên nhiên của Trung Quốc tháng 10/2016

0
599

Việt Nam đứng thứ tư trong các quốc gia nhập khẩu cao su thiên nhiên (chưa bao gồm cao su mủ nước và cao su hỗn hợp) vào Trung Quốc, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong tháng 10, Trung Quốc đã nhập từ Việt Nam 23.100 tấn cao su, giảm 4,05% so với tháng 9 và giảm 15,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình từ Việt Nam là 1.391,62 USD/tấn (tăng +4.45% so với tháng trước và +4.51% cùng kỳ năm ngoái).

Origin

Import volume(mt)

M-o-M change

Y-o-Y change

Average import price ($/mt)

M-o-M change

Y-o-Y change

Thailand

75,600

-16.38%

-36.55%

1,479.39

+4.18%

+3.74%

Indonesia

28,100

+19.21%

+15.84%

1,377.46

+0.29%

-3.43%

Malaysia

25,000

+10.71%

-20.21%

1,475.73

+6.96%

+6.08%

Vietnam

23,100

-4.05%

-15.23%

1,391.62

+4.45%

+4.51%

Cambodia

1,700

+131.59%

+425.70%

1,417.27

+9.06%

+13.47%

Japan

1,100

+1.43%

-6.52%

4,827.1

+0.40%

+0.89%

Ivory Coast

1,100

+29.50%

-83.73%

1,268.11

-0.62%

-5.02%

South Korea

1,000

-10.65%

-1.79%

4,154.28

+3.22%

-5.00%

Taiwan Area

1,000

-5.79%

-11.62%

5,170.35

+1.87%

+17.79%

U.S.

700

-9.38%

+59.16%

5,384.35

+19.56%

+12.16%

Germany

500

+22.53%

+45.01%

4,659.14

-6.34%

+2.40%

Burma

300

-43.58%

-56.56%

1,558.8

-0.12%

-19.33%

Papua New Guinea

200

0.00%

1,270

-0.78%

Liberia

200

1,360

Italy

200

-33.81%

+21.28%

3,847.51

+8.08%

+0.02%

U.K.

200

-7.94%

+7.24%

4,086.75

-2.51%

+1.15%

France

100

-43.55%

-4.65%

4,524.34

+39.49%

+16.82%

Spain

100

+111.24%

-24.30%

2,171.98

-10.04%

+6.13%

Holland

100

-63.30%

-80.03%

1,343.36

+16.06%

+4.59%

Sri Lanka

100

-62.73%

-64.88%

2,162.93

+5.68%

-14.77%

 

– Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN