Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/11/2016

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22/11/2016

0
164

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 22/11/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,800-15,900

+400

Zhejiang (East China)

16,000

+400

Shanghai(East China)

15,800-16,000

+400

Tianjin (North China)

15,800-16,000

+450

Yunnan (Southwest China)

15,500

+600

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,800

+200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,600

+700

Shanghai(East China)

15,000-15,200

+500

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18,500-18,600

+400

Shandong (North China)

18,500

+450

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,400-15,500

+400

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,400-15,500

+400

SVR3L

Hengshui (North China)

14,700

0

Shanghai(East China)

14,800-14,900

+50

Shandong (North China)

14,400

+450

Zhejiang (East China)

15,100

+50

Guangdong (South China)

15,200

0

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,050-2,080

+70

STR20

1,890-1,900

+50

STR20 composite

1,880-1,900

+40

Malaysia

SMR20

1,870-1,900

+50

SMR20 composite

1,880-1,900

+50

Indonesia

SIR20

1,810-1,830

+35

SIR20 Composite

1,810-1,860

+50

Vietnam

SVR3L

1,860

+100

SVR10

1,720

+70

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,050

+100

STR20

1,840-1,860

+15

STR20 composite

1,840-1,850

+5

Malaysia

SMR20

1,840-1,850

+10

SMR20 composite

1,840-1,850

+5

Indonesia

SIR20

1,770-1,780

+15

– Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN