Giá cao su trong nước ngày 22/11/2016

0
1625
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Phú Yên – Sông Hinh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Quảng Bình – Bố Trạch
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Đắk Nông – Đắk Mil
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Kon Tum – TP.Kon Tum
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Bình Dương – Bến Cát
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Bình Phước – Lộc Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 13100 Gia Lai – TP.Pleiku
Cao su SVR3L 41700 Quảng Bình – Bố Trạch
Cao su SVR3L 41700 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Cao su SVR3L 41700 Đắk Nông – Đắk Mil
Cao su SVR3L 41700 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Cao su SVR3L 41700 Kon Tum – TP.Kon Tum
Cao su SVR3L 41700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Cao su SVR3L 41700 Bình Dương – Bến Cát
Cao su SVR3L 41700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa
Cao su SVR3L 41700 Bình Phước – Lộc Ninh
Cao su SVR3L 41700 Gia Lai – TP.Pleiku
Cao su SVR10 39700 Quảng Bình – Bố Trạch
Cao su SVR10 39700 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Cao su SVR10 39700 Đắk Nông – Đắk Mil
Cao su SVR10 39700 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Cao su SVR10 39700 Kon Tum – TP.Kon Tum
Cao su SVR10 39700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Cao su SVR10 39700 Bình Dương – Bến Cát
Cao su SVR10 39700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa