Giá cao su trong nước ngày 21/11/2016

0
1697
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 37900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 37900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 37900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 37900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 37900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 37900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 37900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 37900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 37900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 37900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 35900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 35900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 35900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 35900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 35900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 35900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 35900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 35900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0