Giá cao su trong nước ngày 14/11/2016

0
1065
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 33900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 33900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 33900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 33900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 33900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 33900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 33900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 33900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 33900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 33900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 33600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 33600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 33600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 33600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 33600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 33600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 33600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 33600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0