Giá cao su trong nước ngày 11/11/2016

0
2021
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Phú Yên – Sông Hinh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Bình Dương – Bến Cát +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11700 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR3L 33900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 33900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 33900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 33900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 33900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 33900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 33900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 33900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 33900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 33900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 33600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 33600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 33600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 33600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 33600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 33600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 33600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 33600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0