Giá cao su trong nước ngày 19/10/2016

0
701
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 34300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 34300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 34300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 34300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 34300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 34300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 34300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 34300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 34300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 34300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 33300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 33300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 33300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 33300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 33300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 33300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 33300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 33300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Loading...