Giá cao su trong nước ngày 4/10/2016

0
298
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 30100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 30100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 30100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 30100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 30100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 30100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 30100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 30100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 30100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 29100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 29100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 29100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 29100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 29100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 29100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 29100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 29100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0