Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 8 tháng đầu năm 2016

0
265
Advertisement

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 8/2016 ước đạt 150.253 tấn với giá trị khoảng 191,3 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.273 USD/tấn. So với tháng trước (7/2016), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 21,2% về lượng, tăng 20,3% về giá trị và giá giảm 0,7%.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 718.246 tấn với giá trị khoảng 901,6 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.255 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên 8 tháng đầu năm tăng 13,1% về lượng, giảm 2,2% về giá trị, do giá giảm 13,6%.

Chủng loại cao su thiên nhiên được xuất khẩu trong tháng 8/2016 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 61.575 tấn, chiếm 41,0% về lượng (trong đó, 100% xuất sang Trung Quốc), trị giá 77,8 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 32.364 tấn (21,5%), tăng 61,0% về lượng so với tháng trước. SVR 10 đạt 24.907 tấn (16,6%),tăng 87,3% về lượng so với tháng trước.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 406.885 tấn, chiếm 56,6% tổng lượng xuất khẩu (tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 503,4 triệu USD (tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Ấn Độ đạt 58.925 tấn, chiếm 8,2% (tăng 28,2%) và Malaysia đạt 56.256 tấn, chiếm 7,8% tổng lượng xuất khẩu (giảm 47,0% so với cùng kỳ 2015).

Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 8 tháng đầu năm 2016
(% theo lượng)

Viet Nam\’s NR export by market in the first 8 months of 2016 in terms of volume Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 8 tháng đầu năm 2016

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan

Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo.