Giá cao su trong nước ngày 5/9/2016

0
447
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 28400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 28400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 28400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 28400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 27300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 27300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 27300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 27300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 27300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 27300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 27300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0