Giá cao su trong nước ngày 15/8/2016

0
797
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 29500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 29500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 29500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 29500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 29500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 29500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 29500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 29500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 29500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 29500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 27000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 27000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 27000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0