Giá cao su trong nước ngày 5/8/2016

0
1849
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên – Sông Hinh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Bình – Bố Trạch
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Nông – Đắk Mil
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Kon Tum – TP.Kon Tum
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Dương – Bến Cát
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Phước – Lộc Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Gia Lai – TP.Pleiku
Cao su SVR3L 29900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 29900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 29900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 29900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 29900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 29900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 29900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 29900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 29900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 29900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 26200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 26200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 26200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 26200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 26200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 26200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 26200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 26200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0