Giá cao su trong nước ngày 1/8/2016

0
1179
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Phú Yên – Sông Hinh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Quảng Bình – Bố Trạch
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Đắk Nông – Đắk Mil
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Kon Tum – TP.Kon Tum
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Bình Dương – Bến Cát
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Bình Phước – Lộc Ninh
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8400 Gia Lai – TP.Pleiku
Cao su SVR3L 30100 Quảng Bình – Bố Trạch
Cao su SVR3L 30100 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Cao su SVR3L 30100 Đắk Nông – Đắk Mil
Cao su SVR3L 30100 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Cao su SVR3L 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum
Cao su SVR3L 30100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Cao su SVR3L 30100 Bình Dương – Bến Cát
Cao su SVR3L 30100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa
Cao su SVR3L 30100 Bình Phước – Lộc Ninh
Cao su SVR3L 30100 Gia Lai – TP.Pleiku
Cao su SVR10 26100 Quảng Bình – Bố Trạch
Cao su SVR10 26100 Quảng Trị – Vĩnh Linh
Cao su SVR10 26100 Đắk Nông – Đắk Mil
Cao su SVR10 26100 Đắk Lắk – Buôn Đôn
Cao su SVR10 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum
Cao su SVR10 26100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh
Cao su SVR10 26100 Bình Dương – Bến Cát
Cao su SVR10 26100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa