Giá cao su trong nước ngày 27/7/2016

0
1060
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Phú Yên – Sông Hinh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 30100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 30100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 30100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 30100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 30100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 30100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 30100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 30100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 30100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 25300 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR10 25300 Quảng Trị – Vĩnh Linh -500
Cao su SVR10 25300 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR10 25300 Đắk Lắk – Buôn Đôn -500
Cao su SVR10 25300 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR10 25300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -500
Cao su SVR10 25300 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR10 25300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -500