Giá cao su trong nước ngày 18/5/2016

0
420
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Phú Yên – Sông Hinh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11600 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 33400 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Cao su SVR3L 33400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +500
Cao su SVR3L 33400 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR3L 33400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +500
Cao su SVR3L 33400 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR3L 33400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +500
Cao su SVR3L 33400 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR3L 33400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +500
Cao su SVR3L 33400 Bình Phước – Lộc Ninh +500
Cao su SVR3L 33400 Gia Lai – TP.Pleiku +500
Cao su SVR10 29300 Quảng Bình – Bố Trạch +500
Cao su SVR10 29300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +500
Cao su SVR10 29300 Đắk Nông – Đắk Mil +500
Cao su SVR10 29300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +500
Cao su SVR10 29300 Kon Tum – TP.Kon Tum +500
Cao su SVR10 29300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +500
Cao su SVR10 29300 Bình Dương – Bến Cát +500
Cao su SVR10 29300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +500