Mủ cao su sơ chế vẫn chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5% năm 2016

0
1953
Advertisement

Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế.

Theo Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, tại khoản 1 Điều 5 quy định đối tượng không chịu thuế là “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.

Nay, bổ sung thêm vào khoản 1 Điều 5 nội dung như sau:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào”.

Luật số 106/2016/QH13 không sửa đổi khoản 2 Điều 8. Do vậy, cao su sơ chế vẫn tiếp tục chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% và phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

Trong khi đó, theo Luật số 106/2016/QH13, các nông sản sơ chế như gạo, cà phê, điều, hạt tiêu, thức ăn chăn nuôi và thủy sản sẽ không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thực tế, chính sách “không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu kinh doanh thương mại” đã được áp dụng theo khoản 5 Điều 5 và “được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào” theo khoản 11 Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 do Bộ Tài chính ban hành. Chính sách này đã góp phần tạo điều kiện thông thoáng giúp xuất khẩu gạo, cà phê, điều, hạt tiêu… đã tăng mạnh từ năm 2014 đến nay.

Tuy nhiên, mủ cao su sơ chế cũng là sản phẩm của trồng trọt lại không được áp dụng chính sách như các mặt hàng nông sản khác. Trong hơn 02 năm qua, Hiệp hội đã kiên trì kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan qua nhiều văn bản về vấn đề này.

Trước tình hình ngành cao su vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn từ thị trường bên ngoài do dư cung trên thế giới làm giá sụt giảm mạnh, có lúc giá bán thấp hơn giá thành sản xuất, sự cạnh tranh giữa các nước trở nên gay gắt, Hiệp hội Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị những chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hội viên và doanh nghiệp về thuế giá trị gia tăng để tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu, giúp tăng cường tiêu thụ cao su tiểu điền hiện chiếm khoảng 50% sản lượng của cả nước.

Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, trừ một số quy định chi tiết tại Điều 4 của Luật này.

[embeddoc url=”https://thitruongcaosu.net/wp-content/uploads/2016/05/mu-cao-su-so-che-van-chiu-thue-gia-tri-gia-tang-voi-thue-suat-5-nam-2016.doc” viewer=”microsoft”]