Thị trường cao su thiên nhiên tháng 2 năm 2016 của Malaysia

1
486
Advertisement

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê Malaysia cho biết tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ trong nước và tồn kho cao su thiên nhiên của Malaysia, như sau:

Sản lượng

Sản lượng cao su thiên nhiên trong tháng 2 năm 2016 của Malaysia đạt 54.564 tấn, giảm 20.884 tấn (- 27,7%) so với tháng 1 năm 2016. So với cùng kỳ năm ngoái sản lượng giảm 19.905 tấn (- 26,7%). Đóng góp chủ yếu cho sản lượng cao su thiên nhiên là của khu vực tư nhân chiếm 92,3% và phần còn lại là của khu vực nhà nước. So với tháng trước, cả khu vực tư nhân và khu vực nhà nước đều giảm sản lượng ở mức 27,6% và 28,4% tương ứng.

Xuất khẩu

Tổng khối lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 2 năm 2016 đạt 52.651 tấn, tăng 1.148 tấn (+2,2%) so với tháng 1 năm 2016. So với cùng kỳ năm 2015 xuất khẩu giảm 3.154 tấn (-5,7%). Cao su tiêu chuẩn của Malaysia ( S.M.R) đóng góp 94,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên, trong đó cao su S.M.R 20 chiếm 61,9%.

Cao su thiên nhiên chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc chiếm 39,9%, tiếp theo là Đức 13,5%, Iran 8,5%, Mỹ 5,5%, Phần Lan 2,9%, Đài Loan 2,5%, Thổ Nhĩ Kỳ 2,5%, Brazil 2,3%, Hàn Quốc 2,1%.

Nhập khẩu

Tổng khối lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 2 năm 2016 đạt 15.815 tấn, giảm 28.486 tấn (- 26,1%) so với tháng 1 năm 2016 nhưng tăng 15.815 tấn (+ 24,4%) so với cùng kỳ năm 2015. Mủ cao su cô đặc và cao su tiêu chuẩn là các loại nhập khẩu chính ở mức 31,8% và 15,3% tương ứng. Cao su thiên nhiên được nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan 70,5% và Việt Nam 6,7%.

Tiêu thụ trong nước

Tiêu thụ cao su thiên nhiên trong nước tháng 2 năm 2016 đạt 39.265 tấn, giảm 265 tấn (-0,7%) so với tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, so với tháng 2 năm 2015, tiêu thụ cao su thiên nhiên trong nước tăng 3.701 tấn (+10,4%).

Ngành công nghiệp găng tay cao su là ngành chính tiêu thụ cao su thiên nhiên chủ yếu với tổng khối lượng 29.938 tấn (76,2%).

Tồn kho

Mức tồn kho cuối tháng 2 năm 2016 đạt kỷ lục 237.672 tấn. Mức tồn kho tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái là 15.303 tấn (+6,9%) và 31.299 tấn (+15,1%) tương ứng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/ Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a