Giá cao su trong nước ngày 27/4/2016

0
454
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Phú Yên – Sông Hinh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10100 Gia Lai – TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 35700 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 35700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 35700 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 35700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 35700 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 35700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 35700 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 35700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 35700 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 35700 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 34100 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 34100 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 34100 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 34100 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 34100 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 34100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 34100 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 34100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200