Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong tháng 3 năm 2016

1
951
Advertisement

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 3/2016 ước đạt 91.167 tấn với giá trị khoảng 107,36 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.178 USD/tấn.

 So với tháng trước (02/2016), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 75,3% về lượng, tăng 86,2% về giá trị và giá tăng 6,2%.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 237.418 tấn với giá trị khoảng 271,15 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.142 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 21,2% về lượng nhưng giảm 3,1% về giá trị và giảm 20,1% về giá.
Chủng loại cao su thiên nhiên được xuất khẩu trong tháng 3/2016 nhiều nhất là cao su kết hợp có mã HS 400280 (hỗn hợp cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp với thành phần cao su thiên nhiên chiếm tỷ lệ lớn) đạt 43.767 tấn, chiếm 48,0% về lượng (trong đó, 99,8% xuất sang Trung Quốc), trị giá 51,5 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 15.759 tấn (17,3%), tăng 86,1% so với tháng trước. Trong tháng 3/2016, lượng xuất khẩu cao su hỗn hợp với thành phần cao su thiên nhiên chiếm hơn 88% thuộc nhóm mã HS 4005 không đáng kể.
Trong 3 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 128.721 tấn, chiếm 54,2% tổng lượng xuất khẩu (tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 145,9 triệu USD (tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 18.125 tấn, chiếm 7,6% (giảm 43,8%) và Ấn Độ đạt 17.674 tấn, chiếm 7,4% tổng lượng xuất khẩu (tăng 3,8% so với cùng kỳ 2015).
Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường trong 3 tháng đầu năm 2016 theo lượng
Viet Nam’s NR export by market in the first 3 months of 2016 in term of volume
Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong tháng 3 năm 2016
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo.