Giá cao su trong nước ngày 21/4/2016

0
562
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Phú Yên – Sông Hinh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR3L 34900 Quảng Bình – Bố Trạch +700
Cao su SVR3L 34900 Quảng Trị – Vĩnh Linh +700
Cao su SVR3L 34900 Đắk Nông – Đắk Mil +700
Cao su SVR3L 34900 Đắk Lắk – Buôn Đôn +700
Cao su SVR3L 34900 Kon Tum – TP.Kon Tum +700
Cao su SVR3L 34900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +700
Cao su SVR3L 34900 Bình Dương – Bến Cát +700
Cao su SVR3L 34900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +700
Cao su SVR3L 34900 Bình Phước – Lộc Ninh +700
Cao su SVR3L 34900 Gia Lai – TP.Pleiku +700
Cao su SVR10 33300 Quảng Bình – Bố Trạch +700
Cao su SVR10 33300 Quảng Trị – Vĩnh Linh +700
Cao su SVR10 33300 Đắk Nông – Đắk Mil +700
Cao su SVR10 33300 Đắk Lắk – Buôn Đôn +700
Cao su SVR10 33300 Kon Tum – TP.Kon Tum +700
Cao su SVR10 33300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +700
Cao su SVR10 33300 Bình Dương – Bến Cát +700
Cao su SVR10 33300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +700