Giá cao su trong nước ngày 20/4/2016

0
479
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên – Sông Hinh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị – Vĩnh Linh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk – Buôn Đôn +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai – TP.Pleiku +200
Cao su SVR3L 34200 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR3L 34200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR3L 34200 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR3L 34200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR3L 34200 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR3L 34200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR3L 34200 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR3L 34200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Cao su SVR3L 34200 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Cao su SVR3L 34200 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Cao su SVR10 32600 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR10 32600 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR10 32600 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR10 32600 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR10 32600 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR10 32600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR10 32600 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR10 32600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800