Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cao su

0
2050
Advertisement

Tại Đại hội Đại biểu Hội Doanh nhân Trẻ VRG lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2019, tham luận mang chủ đề: “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cao su trong giai đoạn hiện nay” của anh Tào Mạnh Cương – Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty CPCS Phước Hòa, gây được sự chú ý bởi đã nêu bật được hiện trạng và đề ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cao su.

Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cao su

Cần chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lựực đội ngũ cán bộ làm công tác năng suất chất lượng. Ảnh: Phan Thắng.

Còn nhiều bất cập, hạn chế

Thời gian qua, các công ty trong ngành cao su đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc nâng cao năng suất, chất lượng. Các biện pháp tăng năng suất vườn cây kinh doanh được đặc biệt chúú trọng; quy trình trồng, chăm sóc, khai thác được thực hiện bài bản.

Bên cạnh những mặt đã đạt được thì cũng còn rất nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu theo xu thế hội nhập quốc tế và giai đoạn khó khăn hiện nay. Cụ thể, hệ thống văn bản pháp luật về năng suất chất lượng cao su thiên nhiên chưa hoàn chỉnh, chưa có tổ chức làm trọng tài để kiểm soát về chất lượng của ngành cao su, năng suất chất lượng không đồng đều giữa các công ty trong ngành…

Vẫn còn không ít công ty chưa cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo trong việc thúúc đẩy chương trình tăng năng suất chất lượng. Một số công ty tuy có hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001… nhưng chỉ mang tính hình thức, chưa mang lại lợi ích thiết thực. Đội ngũ cán bộ về năng suất chất lượng còn thiếu và yếu về chuyên môn. Việc áp dụng một số công cụ năng suất chất lượng còn hạn chế, tỷ lệ sản phẩm không đạt chất lượng còn cao…

Giải pháp nào để nâng cao năng suất, chất lượng cao su?

Có 5 giải pháp cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, lãnh đạo các CTCS cần có sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ về việc triển khai các chương trình năng suất chất lượng. Ưu tiên nguồn tài chính nhất định cho công tác ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư cải tiến công nghệ chế biến mủ. Tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm phục vụ kiểm soát quá trình chế biến. Đồng thời dành kinh phí thỏa đáng cho việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn…

Thứ hai, chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác năng suất chất lượng, đáp ứng vai trò hạt nhân năng suất chất lượng tại các công ty. Đội ngũ cán bộ này không những giỏi phân tích, thiết kế, chuyển ý tưởng của lãnh đạo thành các quá trình trong hệ thống quản lý năng suất chất lượng, mà còn là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng suất chất lượng, có khả năng triển khai, đào tạo về năng suất chất lượng và những vấn đề liên quan cho cán bộ nhân viên trong công ty.

Thứ ba, các công ty phải từng bước xây dựng, tích hợp, tinh gọn và áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý tiên tiến phù hợp với đặc thù của ngành cao su. Cụ thể như: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025, hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001. Đặc biệt chúú ý nâng cao hiệu quả công tác đánh giá nội bộ nhằm xác định hiệu quả của việc duy trì các hệ thống quản lý, cũng như tìm ra các cơ hội để cải tiến.

Thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của ngành cao su giai đoạn 2016 – 2020”. Thông qua đó sẽ giúp các CTCS có định hướng về chương trình năng suất chất lượng phải thực hiện trong những năm tới một cách bài bản hơn.

Cùng với đó, áp dụng các công cụ năng suất chất lượng như 5S, KPIs, 7 công cụ kiểm soát chất lượng, nhóm chất lượng, kaizen… để tăng năng suất chất lượng, giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu…

Thứ tư, các công ty cần phải tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng, từng bước chuyển biến về nhận thức về năng suất chất lượng, thường xuyên đào tạo và tái đào tạo những vấn đề liên quan về năng suất chất lượng cho toàn thể CBCNV công ty.

Thứ năm, lãnh đạo phải các cấp phải định kỳ, đột xuất kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện năng suất chất lượng tại các quá trình sản xuất. Qua đó phát hiện và kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân điển hình thực hiện tốt chương trình năng suất chất lượng và xử lý những trường hợp sai phạm.