Giá cao su trong nước ngày 24/3/2016

0
496
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên – Sông Hinh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 30500 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR3L 30500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR3L 30500 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR3L 30500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR3L 30500 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR3L 30500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR3L 30500 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR3L 30500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR3L 30500 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR3L 30500 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR10 30100 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 30100 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR10 30100 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR10 30100 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR10 30100 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR10 30100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR10 30100 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR10 30100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400