Giá cao su trong nước ngày 8/3/2016

0
657
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 30200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 30200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 30200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 30200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 30200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 30200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 30200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 30200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 30200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 30200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 29900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 29900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 29900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 29900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 29900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 29900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 29900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 29900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0