Giá cao su trong nước ngày 15/2/2016

0
436
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 24900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 24900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 24900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 24900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 24900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 24900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 24900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 24900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0