Giá cao su trong nước ngày 11/1/2016

0
401
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 24200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 24200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 24200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 24200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 24200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 24200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 24200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 24200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 24200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 24200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 23600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 23600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 23600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 23600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0