Giá cao su trong nước ngày 28/12/2015

0
320
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 25400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 25400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 25400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 25400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 25400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 25400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 25400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 25400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 25400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 25400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 25000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 25000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 25000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 25000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 25000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 25000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 25000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 25000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0