Trang chủ Giá cao su Việt Nam Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/12/2015

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 21/12/2015

0
276
Tháng 1/2016 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 32,041.47 142.30
SVR L 30,392.43 134.98
SVR 5 26,111.50 115.96
SVR GP 25,947.69 115.24
SVR 10 25,587.31 113.64
SVR 20 25,489.02 113.20
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.517VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN