Giá cao su thiên nhiên giao ngay tại Trung Quốc ngày 14/12/2015

0
229
Advertisement
Giá cao su thiên nhiên giao ngay (Natural Rubber Spot Market) tại Trung Quốc ngày 14/12/2015 tăng
Giá theo nhân dân tệ (Unit: RMB/mt)

Type

Region

Market price

Change

Remarks

SCRWF (Yunnan) Shandong (North China)

9,500

+100

Zhejiang (East China)

9,500-9,700

+50

Shanghai (East China)

9,500-9,550

+125

Tianjin (North China)

9,400-9,500

+150

Yunnan (Southwest China)

9,400-9,500

-50

SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China)

9,800-9,900

+50

SCR10 Yunnan (Southwest China)

8,600-8,700

-50

Shanghai (East China)

9,200

0

Thai RSS3 Shanghai (East China)

11,400-11,500

+150

Shandong (North China)

10,700

0

STR20 composite Qingdao Bonded Zone

9,000-9,100

0

with 18% VAT included

SMR20 composite Qingdao Bonded Zone

9,000

0

with 18% VAT included

SVR3L Hengshui (North China)

9,300

0

with 18% VAT included

Shanghai (East China)

9,000-9,100

+50

with 18% VAT included

Shandong (North China)

9,000-9,100

0

no tax

Zhejiang (East China)

9,100-9,200

0

with 18% VAT included

Guangdong (South China)

9,400

0

no tax

Mong Cai market

Giá theo USD (Unit: $/mt)

Market

Country

Product

Market price

Change

International market

Thailand

RSS3

1,310-1,320

+10

STR20

1,220-1,250

+10

STR20 composite

1,260-1,280

0

Malaysia

SMR20

1,220-1,230

+10

SMR20 composite

1,230

0

Indonesia

SIR20

1,190-1,210

-5

SIR20 composite

1,230

0

Vietnam

SVR3L

1,145

-5

SVR10

1,100

0

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

1,250

0

STR20

1,150

+15

STR20 composite

1,200

0

Malaysia

SMR20

1,120-1,130

0

SMR20 composite

1,200

0

Indonesia

SIR20

1,140-1,150

0