Giá cao su trong nước ngày 11/12/2015

0
392
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 27600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 27600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 27600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 27600 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27600 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 27200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 27200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 27200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 27200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 27200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 27200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 27200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 27200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0