Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 10/12/2015

0
237

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 10/12/2015

Giá theo nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Product

Market/Region

Market price

Change

TVR barrel NR latex

Tianjin, North China

8,600

-100

Shandong, North China

8,500

-50

Shanghai, East China

8,500-8,600

-50

Guangdong, South China

8,700

0

THR barrel NR latex

Shandong, North China

Shanghai, East China

8,900

0

Zhejiang, East China

9,000-9,100

0

Giá theo USD

Unit: $/mt

Market

Company

Dec 9

Dec 10

Change

Malaysia

TITI

970 (barrel)

870 (bulk)

970 (barrel)

870 (bulk)

Thailand

TVR

Sri Trang

990 (barrel)

890 (bulk)

990 (barrel)

890 (bulk)

0

Southland Rubber

890 (bulk)

870 (bulk)

-20

CLITETEX

1,000 (barrel)

900 (bulk)

1,000 (barrel)

900 (bulk)

0

THR

1,040 (barrel)

950 (bulk)

1,040 (barrel)

950 (bulk)

0

Num Rubber & Latex

Unitex

Vietnam

VRG

 

Loading...