Giá cao su thiên nhiên giao ngay tại Trung Quốc ngày 8/12/2015

0
217
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên giao ngay (Natural Rubber Spot Market) tại Trung Quốc ngày 8/12/2015 giảm

Giá theo nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

Remarks

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

9,400-9,500

-100

Zhejiang (East China)

9,700-9,800

0

Shanghai (East China)

9,500

-100

Tianjin (North China)

9,600

-50

Yunnan (Southwest China)

9,400-9,500

0

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

9,800

-50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

8,600-8,700

0

Shanghai (East China)

Thai RSS3

Shanghai (East China)

11,300-11,400

-50

Shandong (North China)

10,700

-50

STR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,100-9,200

+50

with 18% VAT included

SMR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,100-9,200

+50

with 18% VAT included

SVR3L

Hengshui (North China)

9,400

0

with 18% VAT included

Shanghai (East China)

9,100

-50

with 18% VAT included

Shandong (North China)

9,000-9,100

-100

no tax

Zhejiang (East China)

9,100-9,200

-50

with 18% VAT included

Guangdong (South China)

9,400

0

no tax

Mong Cai market

Giá theo USD

Unit: $/mt

Market

Country

Product

Market price

Change

International market

Thailand

RSS3

1,310-1,320

+15

STR20

1,200-1,230

+15

STR20 composite

1,260

0

Malaysia

SMR20

1,210-1,220

+15

SMR20 composite

1,230

0

Indonesia

SIR20

1,200-1,210

+20

SIR20 composite

1,210-1,220

-20

Vietnam

SVR3L

1,160-1,180

+20

SVR10

1,110

+10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

1,260-1,270

+5

STR20

1,160-1,170

+5

STR20 composite

1,210

-5

Malaysia

SMR20

1,130-1,150

-25

SMR20 composite

1,210

0

Indonesia

SIR20

1,140-1,150

-5

– See more at: http://intl.sci99.com/news/486368.html#sthash.pYdYzHxe.dpuf