Giá cao su trong nước ngày 8/12/2015

0
376
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 27400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 27400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 27400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 27400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 27400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 27000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 27000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 27000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0