Giá cao su trong nước ngày 3/12/2015

0
409
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26700 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26700 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26700 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 26400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 26400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 26400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 26400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 26400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 26400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 26400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 26400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0