Giá cao su trong nước ngày 30/11/2015

0
503
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 7700 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 25900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 25900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 25900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 25900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 25900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 25900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 25900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 25900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 25900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 25900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 25500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 25500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 25500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 25500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 25500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 25500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 25500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 25500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0