Giá cao su thiên nhiên ngày 26/11/2015 tại Trung Quốc

0
239
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26/11/2015 tăng.

Giá theo nhân dân tệ

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

9,400

+300

Zhejiang (East China)

9,800

+650

Shanghai(East China)

9,500

+550

Tianjin (North China)

9,400-9,500

+300

Yunnan (Southwest China)

9,200-9,300

+150

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

9,600

+200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

8,700

-50

Shanghai(East China)

Thai RSS3

Shanghai(East China)

11,200

+300

Shandong (North China)

10,300-10,400

+100

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

9,000

0

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

9,000

0

SVR3L

Hengshui (North China)

9,200

0

Shanghai(East China)

9,200

+400

Shandong (North China)

9,000

0

Zhejiang (East China)

9,100-9,200

+100

Guangdong (South China)

9,400

0

Mong Cai Market

Giá theo USD

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

1,280

+15

STR20

1,230-1,250

+20

STR20 composite

1,260-1,280

+20

Malaysia

SMR20

1,200-1,230

+10

SMR20 composite

1,210-1,230

+10

Indonesia

SIR20

1,210

+20

SIR20 Composite

1,230-1,240

+25

Vietnam

SVR3L

1,160

+30

SVR10

1,110

+20

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

1,200

+10

STR20

1,150-1,170

+20

STR20 composite

1,180

0

Malaysia

SMR20

1,150-1,160

+10

SMR20 composite

1,180

0

Indonesia

SIR20

1,150

+10