Giá cao su mủ nước (Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 24/11/2015

0
542
Advertisement
  1. Giá cao su mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 24/11/2015 không có biến động do “người chơi” rút khởi thị trường, không tham gia giao dịch.

Giá tính theo nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Product

Market/Region

Market price

Change

TVR barrel NR latex

Tianjin, North China

8,500

0

Shandong, North China

8,500

0

Shanghai, East China

8,500-8,600

0

Guangdong, South China

8,900

0

THR barrel NR latex

Shandong, North China

Shanghai, East China

8,900

0

Zhejiang, East China

Giá tính theo USD

Unit: $/mt

Market

Company

Nov 23

Nov 24

Change

Malaysia

TITI

950 (barrel)

850 (bulk)

950 (barrel)

850 (bulk)

0

Thailand

TVR

960 (barrel)

870 (bulk)

950 (barrel)

850 (bulk)

-10

Sri Trang

970 (barrel)

880 (bulk)

970 (barrel)

880 (bulk)

0

Southland Rubber

860 (bulk)

860 (bulk)

0

CLITETEX

990 (barrel)

900 (bulk)

990 (barrel)

900 (bulk)

0

THR

Num Rubber & Latex

Unitex

Vietnam

VRG

820-840 (bulk)

Remarks: Mainstream price of import natural rubber (NR) latex was RMB 8,500-8,900/mt in Chinese market.

2. Phân tích, dự báo

Do giá cao su  thiên nhiên liên tục giảm nên đã làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư. Thông tin về đơn đặt hàng các mặt hàng liên quan đên cao su giảm mạnh cũng đã tác động mạnh đến nhà đầu tư. Do không có đơn đặt hàng, một số nhà máy sản xuất giày dép ở Phúc Kiến đã dừng hoạt động. Trong điều kiện như vật, thị trường cao su thiên nhiên sẽ tiếp tục yếu kém trong thời gian tới.