Giá cao su giao ngay tại Trung Quốc ngày 19/11/2015

0
374
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên giao ngay (Natural Rubber Spot Market) tại Trung Quốc ngày 19/11/2015 tiếp tục giảm.

Giá theo đồng nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

Remarks

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

9,200

-250

Zhejiang (East China)

9,600-9,700

-50

Shanghai (East China)

9,200-9,300

-225

Tianjin (North China)

9,200-9,300

-200

Yunnan (Southwest China)

9,400-9,500

0

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

9,500

+50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

9,000

0

Shanghai (East China)

Thai RSS3

Shanghai (East China)

10,700

-400

Shandong (North China)

10,000-10,100

-100

STR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,200-9,300

-200

with 18% VAT included

SMR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,200-9,300

-200

with 18% VAT included

SVR3L

Hengshui (North China)

9,400

-50

with 18% VAT included

Shanghai (East China)

9,100

0

with 18% VAT included

Shandong (North China)

9,000

0

no tax

Zhejiang (East China)

9,200-9,300

-50

with 18% VAT included

Guangdong (South China)

9,700

0

no tax

Mong Cai market

Giá theo USD

Unit: $/mt

Market

Country

Product

Market price

Change

International market

Thailand

RSS3

1,230-1,250

0

STR20

1,220-1,230

0

STR20 composite

1,240

0

Malaysia

SMR20

1,210-1,220

0

SMR20 composite

1,230

0

Indonesia

SIR20

1,200-1,210

0

SIR20 composite

1,225

0

Vietnam

SVR3L

1,150

-10

SVR10

1,130

0

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

1,220-1,230

-15

STR20

1,170-1,180

-20

STR20 composite

1,200-1,210

-35

Malaysia

SMR20

1,160-1,180

-25

SMR20 composite

1,200-1,210

-35

Indonesia

SIR20

1,170

-30