Giá cao su thiên nhiên giao ngay tại Trung Quốc ngày 18/11/2015

0
351
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên giao ngay tại Trung Quốc tiếp tục giảm so với ngày hôm qua

Giá tính theo nhân dân tệ

Type

Region

Market price

Change

Remarks

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

9,400-9,500

0

Zhejiang (East China)

9,600-9,800

0

Shanghai (East China)

9,450-9,500

0

Tianjin (North China)

9,400-9,500

-50

Yunnan (Southwest China)

9,400-9,500

0

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

9,400-9,500

-50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

9,000

+50

Shanghai (East China)

Thai RSS3

Shanghai (East China)

11,100

-100

Shandong (North China)

10,100-10,200

-100

STR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,500-9,600

0

with 18% VAT included

SMR20 composite

Qingdao Bonded Zone

9,500-9,600

0

with 18% VAT included

SVR3L

Hengshui (North China)

9,400-9,500

-250

with 18% VAT included

Shanghai (East China)

9,100

-100

with 18% VAT included

Shandong (North China)

9,000

-50

no tax

Zhejiang (East China)

9,300

0

with 18% VAT included

Guangdong (South China)

9,700

0

no tax

Mong Cai market

Giá tính theo USD

Market

Country

Product

Market price

Change

International market

Thailand

RSS3

1,230-1,250

-10

STR20

1,220-1,230

-15

STR20 composite

1,240

0

Malaysia

SMR20

1,210-1,220

-10

SMR20 composite

1,220-1,230

-5

Indonesia

SIR20

1,200-1,210

-10

SIR20 composite

1,225

-5

Vietnam

SVR3L

1,160

-10

SVR10

1,130

-5

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

1,230-1,250

0

STR20

1,180-1,210

-5

STR20 composite

1,230-1,250

-5

Malaysia

SMR20

1,180-1,210

-5

SMR20 composite

1,230-1,250

-5

Indonesia

SIR20

1,200

0