Xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 9 năm 2015 giảm về lượng và giá trị

0
861
Advertisement

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 9/2015 ước đạt 113.182 tấn với giá trị khoảng 145,39 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.285 USD/tấn. 

So với tháng trước (8/2015), xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 2,6% về lượng, giảm 11,5% về giá trị do giá giảm mạnh 9,1%.

Tính đến hết tháng 9 năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 750.433 tấn với giá trị khoảng 1,07 tỷ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.427 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 8,2% về lượng, giảm 12,8% về giá trị và giảm 19,4% về giá.

Trong tháng 9/2015, cao su khối SVR 3L là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, đạt 23.612 tấn (20,9%), giá trị 32,16 triệu USD, giảm mạnh 32,6% về lượng và giảm 37,2% về giá trị so với tháng trước. Tiếp đến là cao su khối SVR 10, đạt 19.561 tấn, trị giá 25,01 triệu USD, với đơn giá 1.279 USD/tấn, giảm 20,8% về lượng và giảm 27,0% về giá trị so với tháng 8/2015. Xuất khẩu cao su hỗn hợp sau 2 tháng từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2015 các doanh nghiệp Trung Quốc giảm nhập đáng kể khi nước này áp dụng tiêu chuẩn mới đối với cao su hỗn hợp nhập khẩu (88% cao su thiên nhiên, từ ngày 01/7/2015). Đến tháng 9/2015 xuất khẩu cao su hỗn hợp tăng mạnh trở lại, đạt 17.435 tấn (15,4%), tăng mạnh 128,3% về lượng so với tháng8/2015.

Trong 9 tháng 2015, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất của Việt Nam với 367.628 tấn, chiếm 49,0% tổng lượng xuất khẩu (tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 520,39 triệu USD (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là thị trường Malaysia, thị phần 16,1%, đạt 120.558 tấn(giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2014) và Ấn Độ, thị phần 7,2%, đạt 54.297 tấn (giảm 6,9%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường trong 9 tháng đầu năm 2015

Xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 9 năm 2015 giảm về lượng và giá trị

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải Quan

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2015 khoảng 103.788 tấn, tăng 52,4% so với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu đạt144,46 triệu USD, đơn giá bình quân 1.392 USD/tấn. Thị trường nhập chủ yếu từ Campuchia (chiếm 41,7% về luợng), Khu chế xuất Việt Nam (19,2%), Lào (17,7%) và Thái Lan (8,6%).

Theo  Hiệp hội Cao su Việt Nam