Giá cao su trong nước ngày 19/10/2015

0
978
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26800 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26800 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26800 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26800 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26800 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26800 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26800 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26800 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 26500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 26500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 26500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 26500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 26500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 26500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 26500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 26500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0