Giá cao su trong nước ngày 15/10/2015

0
1057
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 27300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 27300 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 27300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 27300 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 27300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 27300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 27300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 27300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 27300 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 27000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 27000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 27000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 27000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 27000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 27000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0