Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 30/9

0
601
Advertisement

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay giảm 200-300đ/kg so với hôm 29/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 30/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 30/9 Ngày 29/9 Thay đổi
SVR 3L 26900 27200 -300
SVR 20 26500 26800 -300
SVR 10 26600 26900 -300

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 30/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 30/9 Ngày 29/9 Thay đổi
SVR 5 26800 27100 -300
SVR L 27100 27400 -300

 

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 30/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 30/9 Ngày 29/9 Thay đổi
RSS1 28800 29000 -200
RSS3 28100 28300 -200