Tiếp tục kiến nghị sửa đổi thuế VAT đối với cao su sơ chế

0
666
Advertisement

Hiệp hội Cao su VN (VRA) vừa gửi văn bản đến Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT kiến nghị sửa đổi và bổ sung phần thuế giá trị gia tăng (VAT) trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Tiếp tục kiến nghị sửa đổi thuế VAT đối với cao su sơ chế

Ảnh: Mạc Thị Hồng Hạnh

Cụ thể, VRA  đề nghị bổ sung Khoản 1a vào Khoản 1 Điều 8 thay vì Bộ Tài chính dự thào bổ sung vào Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12, đồng thời có bổ sung thêm nhóm “mủ cao su sơ chế” vào Khoản 1a này và đề nghị mức thuế suất là 0% (Khoản 1 Điều 8 có mức thuế suất 0%) để các doanh nghiệp sản xuất mủ cao su sơ chế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như hiện nay, cụ thể như sau:

“1a. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với sản phẩm trồng trọt, mủ cao su sơ chế, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật này”.

Theo Dự thảo  phần liên quan đến thuế GTGT, Bộ Tài chính chỉ bổ sung Khoản 1a vào Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 như sau:

“1a. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, nếu Luật sửa đổi lần này được thông qua có cùng nội dung với Dự thảo của Bộ Tài chính thì các sản phẩm trồng trọt như cà phê, hạt điều, hồ tiêu… được hưởng chính sách không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT trong khâu kinh doanh thương mại kể từ 01/01/2014 theo hướng dẫn tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ được chuyển thành đối tượng không chịu thuế (Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH13) từ ngày Luật sửa đổi này có hiệu lực thi hành (01/01/2016). Điều đáng lưu ý là khi thuộc đối tượng không chịu thuế thì các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc sản xuất chế biến và kinh doanh các nhóm sản phẩm trên, doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào (giống như trường hợp của mặt hàng phân bón).

Dự thảo Luật sửa đổi vẫn giữ nguyên thuế suất của mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế là 5% và không đưa vào nhóm sản phẩm trồng trọt nói trên.

Theo danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp,mặt hàng mủ cao su sơ chế cũng là sản phẩm trồng trọt, tuy nhiên, cao su sơ chế vẫn phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thương mại. Các doanh nghiệp và Hiệp hội đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị cho nhóm mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế được áp dụng chính sách không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT trong khâu kinh doanh thương mại theo nhưng vẫn không được Bộ Tài chính chấp thuận.

Trên thực tế, đối tượng sử dụng mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế cuối cùng chỉ có hai nhóm là các nhà xuất khẩu hoặc các doanh nghiệp sản xuất chế biến thành sản phẩm khác ở trong nước. Như vậy, đối tượng tiêu thụ của cao su thiên nhiên sơ chế hoàn toàn không phải là người tiêu dùng. Do đó, số tiền các doanh nghiệp nộp thuế GTGT 5% đối với mặt hàng cao su sơ chế xét góc độ tổng thể thì cuối cùng Nhà nước vẫn phải hoàn lại 100% cho các doanh nghiệp (nhà thương mại kinh doanh xuất khẩu hoặc nhà sản xuất các sản phẩm cao su).

Theo VRA, năm 2014 giá cao su đã rơi xuống ở mức rất thấp, năm 2015, giá càng thấp hơn nữa. Giá thấp đã gây rất nhiều khó khăn cho người trồng, cho doanh nghiệp, thậm chí một số cao su tiểu điền và tư nhân đã thanh lý, chuyển đổi tự phát sang cây trồng khác. Hiện nay, ngành cao su đang định hướng chuyển đổi cơ cấu để đáp ứng mục tiêu phù hợp với nhu cầu thế giới và tăng lượng cung cấp cho các doanh nghiệp công nghiệp cao su trong nước để giảm xuất khẩu thô.

Nếu được áp dụng chính sách không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại hay nói khác đi, nếu ở mức thuế suất là 0%thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua nguyên liệu mủ cao su sơ chế để sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su trong nước có chi phí cạnh tranh hơn do không phải ứng vốn để trả thuế GTGT đầu vào; thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường kinh doanh xuất khẩu cao su; từ đó, sẽ góp phần làm tăng nhu cầu tiêu thụ cao su và tác động tích cực đến lợi ích của người trồng cao su.