Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 25/9

0
820
Advertisement

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay giảm 400đ/kg so với hôm 24/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/9 Ngày 24/9 Thay đổi
SVR 3L 26800 27200 -400
SVR 20 26400 26800 -400
SVR 10 26500 26900 -400

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/9 Ngày 24/9 Thay đổi
SVR 5 26700 27100 -400
SVR L 27000 27400 -400

 

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/9 Ngày 24/9 Thay đổi
RSS1 28600 29000 -400
RSS3 27900 28300 -400