Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 21/9

0
661
Advertisement

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay không đổi so với hôm 18/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 21/9 Ngày 18/9 Thay đổi
SVR 3L 27200 27200 0
SVR 20 26800 26800 0
SVR 10 26900 26900 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 21/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 21/9 Ngày 18/9 Thay đổi
SVR 5 27100 27100 0
SVR L 27400 27400 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 21/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 21/9 Ngày 18/9 Thay đổi
RSS1 29000 29000 0
RSS3 28300 28300 0