Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

0
903
Advertisement

Trong 8 tháng năm 2015, xuất khẩu cao su đạt 639,56 nghìn tấn, kim ngạch 928,23 triệu USD, tăng 15,69% về lượng nhưng giảm 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ 2014.

Thế giới

Trong tuần này, giá cao su tại sàn Tocom (Nhật Bản) và Shfe (Trung Quốc) đã giảm trong 2 ngày đầu tuần nhưng sau đó đã tăng trở lại.

Trong 2 ngày đầu tuần, những lo ngại về việc Fed sẽ tăng lãi suất khiến giá cao su tại Tocom (Nhật Bản) và Shfe (Thượng Hải) giảm nhẹ. Tuy nhiên sau đó giá cao su tại 2 sàn đã hồi phục lại ở mức ngang bằng với đầu tuần.

Tại sàn Tocom, trung bình tuần 14/09-17/09, giá cao su RSS3 giao các kỳ hạn tháng 9/2015, tháng 10/2015 giảm lần lượt 0,525 Yên/kg, 0,275 Yên/kg xuống mức 159,775 Yên/kg và 163,225 Yên/kg. Trong khi giá kỳ hạn tháng 12 tăng nhẹ 0,815 Yên/kg lên mức tương ứng 166,575 Yên/kg

Tại sàn Thượng Hải, trung bình tuần 14/09-17/09, giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao các kỳ hạn tháng 10/2015, tháng 11/2015 và tháng 01/2016 tăng lần lượt 94,5 NDT/tấn, 100 NDT/tấn và 69,25 NDT/tấn lên mức tương ứng 10.542,5 NDT/tấn, 10.610 NDT/tấn và 11.696,25 NDT/tấn.

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 10/2015, 11/2015, 01/2016 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Nguồn: Shfe

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2015, 10/2015, 11/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Nguồn: Tocom

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt 2,37 triệu tấn, kim ngạch đạt 4,19 tỷ USD, giảm 3,66% về lượng và 25,82% về kim ngạch so với cùng kỳ 2014. Trong đó, nhập khẩu cao su tự nhiên đạt 1,4 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,068 tỷ USD, chiếm 59,07% về lượng và 49,42% kim ngạch cao su nhập khẩu.

Nhập khẩu cao su của Trung Quốc từ tháng 1/2014-7/2015

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Việt Nam

Tuần này, giá một số loại mủ cao su và cao su thành phẩm trong nước giảm nhẹ

Đối với cao su thành phẩm: Giá cao su thành phẩm trong tuần này tăng nhẹ trong những ngày đầu tuần và giảm trở lại vào ngày cuối tuần. Tính trung bình tuần qua, giá các chủng loại cao su thành phẩm giảm từ 140-700 đồng/kg so với trung bình tuần trước. Trong đó, RSS1 và RSS3 giảm lần lượt 380 đồng/kg và 700 đồng/kg, SVR 10 và SVR 20 đều giàm 520 đồng/kg.

Đối với một số loại mủ cao su: Giá mủ cao su trong tuần này có sự tăng giảm xen kẽ. Tính trung bình tuần qua, giá các loại mủ cao su giảm từ 40-140 đồng/kg. Trong đó, mủ đông khô có mức giảm mạnh nhất là 140 đồng/kg, một số loại mủ khác như mủ chén dây khô, mủ chén dây vừa, mủ đông vừa và mủ tạp có mức giảm 40 đồng/kg.

Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên từ ngày 14/09-18/09, đồng/độ

Ngày Bình Phước Bình Dương Tây Ninh BRVT
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng Tân Biên Tây Ninh Bà Rịa
14/9 223-228 222-227 205-215 230-233 226-233 228-233 225-228 223-228 220-225
15/9 223-228 222-227 205-215 230-233 226-233 228-233 225-228 223-228 220-225
16/9 223-228 225-230 205-215 230-233 226-233 228-233 225-228 223-228 220-225
17/9 223-228 225-230 205-215 230-233 226-233 228-233 225-228 223-228 220-225
18/9 223-228 225-230 205-215 227-230 226-233 228-233 225-228 223-228 220-225

Tham khảo giá một số loại mủ cao su trong tuần, đồng/kg.

Chủng loại 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 TB T3/9 TB T2/9 Thay đổi TB T3/9 so với T2/9 Thay đổi ngày 18/09 so với ngày 14/09
Mủ chén dây khô 9,100 9,300 9,000 9,400 9,500 9,260 9,300 -40 -400
Mủ chén dây vừa 8,100 8,200 8,000 8,300 8,500 8,220 8,260 -40 -400
Mủ chén ướt 6,200 6,400 6,200 6,500 6,700 6,400 6,500 -100 -500
Mủ tạp 9,100 9,300 9,000 9,400 9,500 9,260 9,300 -40 -400
Mủ đông khô 8,200 8,300 8,100 8,500 8,700 8,360 8,500 -140 -500
Mủ đông vừa 7,400 7,500 7,300 7,600 7,700 7,500 7,540 -40 -300
Mủ đông ướt 6,700 6,800 6,600 6,900 7,000 6,800 6,800 0 -300
Mủ tận thu 3,300 3,400 3,300 3,400 3,500 3,380 3,380 0 -200

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 TB T3/9 TB T2/9 Thay đổi TB T3/9 so với T2/9 Thay đổi ngày 18/09 so với ngày 14/09
RSS1 29,000 28,100 28,700 28,700 30,200 28,940 29,320 -380 -1200
RSS3 28,300 25,800 28,000 28,000 29,500 27,920 28,620 -700 -1200
SVR 3L 27,200 26,100 26,700 26,700 28,200 26,980 27,320 -340 -1000
SVR CV 28,400 27,100 27,700 27,700 29,000 27,980 28,120 -140 -600
SVR L 27,400 26,300 26,900 26,900 28,400 27,180 27,520 -340 -1000
SVR 5 27,100 25,400 26,000 26,000 27,500 26,400 26,620 -220 -400
SVR 10 26,900 25,500 26,100 26,100 27,900 26,500 27,020 -520 -1000
SVR 20 26,800 25,400 26,000 26,000 27,800 26,400 26,920 -520 -1000

Xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu phía Bắc giảm về cả lượng và giá so với tuần trước.

Xuất nhập khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể nào trong tuần qua. Tại các cửa khẩu phía Bắc, các giao dịch giảm về cả giá và sản lượng xuống mức dưới 9.000 NDT/tấn đối với cả cao su loại 1 và loại 2. Đối với sản phẩn mủ cao su nguyên khai, loại hàm lượng 70%, nhu cầu tại Quảng Tây, Quảng Đông đang tăng và giá cũng đã tăng khoảng 15% nhưng các đơn vị xuất khẩu Việt Nam lại chưa có sẵn hàng để bán.

Giá cao su hỗn hợp xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng năm 2015 (VND/kg)

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8 đạt 118,56 nghìn tấn, thu về 167,07 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng năm 2015, xuất khẩu cao su đạt 639,56 nghìn tấn, kim ngạch 928,23 triệu USD, tăng 15,69% về lượng nhưng giảm 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ 2014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam từ tháng 1/2014-8/2015

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Nguồn: TCHQ

Về nhập khẩu, lượng cao su nhập khẩu trong tháng 8 đạt 27,676 nghìn tấn, kim ngạch đạt 48,26 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu cao su đạt 252,12 nghìn tấn, kim ngạch đạt 435,62 triệu USD, tăng 26,04% về lượng và 5,95% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam từ tháng 1/2014-8/2015

Thị trường cao su tuần từ ngày 14/09 đến ngày18/09/2015

Nguồn: TCHQ

Xuất khẩu cao su hỗn hợp của Việt Nam đã tăng trở lại. Trong kỳ từ 25/08-08/09, xuất khẩu cao su hỗn hợp đạt 19,5 nghìn tấn, trị giá 26,13 triệu USD, tăng 23% về lượng và 17% về trị giá so với kỳ từ 11/08-25/08.

Trong kỳ từ 25/09-08/09, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 49,57 nghìn tấn, thu về 67 triệu USD, giảm 1,7% về lượng và 6% về kim ngạch so với kỳ từ 11/08-25/08. Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 62% tổng khối lượng cao su xuất khẩu, đạt 31 nghìn tấn, tăng 3,8% so với kỳ trước.

Sau khi xuất khẩu cao su giảm mạnh trong tháng 7/2015, từ đầu tháng 8/2015 xuất khẩu cao su hỗn hợp của Việt Nam đã tăng trở lại với lượng cao su hỗn hợp xuất khẩu chiến gần 40% lượng cao su xuất khẩu trong kỳ từ 25/08-08/09. Trong kỳ từ 25/08-08/09, xuất khẩu cao su hỗn hợp đạt 19,5 nghìn tấn, trị giá 26,13 triệu USD, tăng 23% về lượng và 17% về trị giá so với kỳ từ 11/08-25/08. Ngoài ra, khối lượng SVR 3L và Latex xuất khẩu trong kỳ từ 25/09-08/09 cũng tăng lần lượt 6,2% và 35,5% so với kỳ trước đó. Trong khi đó, lượng cao su SVR 10, RSS 3, SVR CV50 và cao su tổng hợp xuất khẩu trong kỳ từ 25/08-08/09 giảm từ 25%-37% so với kỳ trước đó.

Về giá xuất khẩu: Giá xuất khẩu cao su trong kỳ từ 25/08-08/09 giảm 4,4% so với kỳ trước đó, đạt mức bình quân 1.353 USD/tấn. Trong đó, giá cao su SVR 3L giảm 4,4%, cao su hỗ hợp giảm 4,9%, SVR 10 giảm 1,9% và RSS 3 giảm 2,7%.

Tin vắn

14/09: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tập trung chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa 5 công ty cao su: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bà Rịa, Tân Biên trong năm 2015. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tập đoàn đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính với lộ trình và thời gian thích hợp, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành.

14/09: Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam đã chính thức khởi động giải thưởng “Cao su Việt Nam” năm 2016. Đây là giải thưởng được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh trí tuệ, tinh thần sáng tạo của cán bộ quản lý, cán bộ, công nhân (CN) kỹ thuật và CN trực tiếp của ngành.

15/09: Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, Việt Nam và Campuchia đã bày tỏ sự quan tâm tham gia Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) trong các cuộc thảo luận mới đây với ITRC.

15/09: Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có gần 259.000 ha cao su, chiếm gần 26% diện tích cao su của cả nước, trong đó diện tích cao su đã đưa vào kinh doanh khai thác là trên 116.000 ha, với sản lượng trên 170.500 tấn. Tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích cao su nhiều nhất, với trên 103.000 ha, kế đến là tỉnh Kon Tum với diện tích gần 75.000 ha.

15/09: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa yêu cầu các đơn vị điều chỉnh kế hoạch bón phân đợt 2 năm 2015. Theo đó, không bón phân đối với vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB) năm thứ 4 trở đi và vườn cây khai thác.