Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 14/9

0
686
Advertisement

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay không đổi so với hôm 11/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 14/9 Ngày 11/9 Thay đổi
SVR 3L 28200 28200 0
SVR 20 27800 27800 0
SVR 10 27900 27900 0

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 14/9 Ngày 11/9 Thay đổi
SVR 5 27500 27500 0
SVR L 28400 28400 0

 

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 14/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 14/9 Ngày 11/9 Thay đổi
RSS1 30200 30200 0
RSS3 29500 29500 0