Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 7/9

0
714
Advertisement

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay không đổi so với hôm 4/9

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 7/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 7/9 Ngày 4/9 Thay đổi
SVR 3L 26800 26800 0
SVR 20 26400 26400 0
SVR 10 26500 26500 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 7/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 7/9 Ngày 4/9 Thay đổi
SVR 5 26100 26100 0
SVR L 27000 27000 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 7/9, đồng/kg

Chủng loại Ngày 7/9 Ngày 4/9 Thay đổi
RSS1 28800 28800 0
RSS3 28100 28100 0